top of page

FORENING AF

KØRETEKNISKE ANLÆG,
MANØVREBANER / LUKKET ØVELSESPLADSER

I DANMARK

MANØVREBANER OG
LUKKET ØVELSESPLADSER

Manøvrerne på den lukkede øvelsesplads har til formål at give eleven færdighed i at beherske bilen eller motorcyklen ved lave hastigheder under udførsel af manøvre der forekommer i almindelig færdsel, det vil for eksempel sige igangsætning-standsning-forlænskørsel-baglænskørsel-svingning-parkering ved vejkant og i parkeringsbås.

 

De enkelte manøvre skal være indlært med så stor sikkerhed og præcision, at eleven i de efterfølgende øvelser på vej hovedsaligt kan koncentrere sig om at tilpasse kørslen i forhold til vej og færdselsforhold samt de gældende færdselsregler.

Øvelserne gennemføres med én elev i hver bil eller på hver motorcykel og kørelæreren må højst være ansvarlig for at undervise 3 elever samtidig. På motorcykel indøves både præcisionsøvelser og reaktionsøvelser.

 

Der må kun befinde sig det antal biler eller motorcykler på den lukkede øvelsesplads som pladsen er godkendt til.

 

Lektionerne der gennemføres på lukket øvelsesplads må ikke være på under 45 min og hver elev skal gennemføre 4 X 45 minutter som minimum. 

 

Hver øvelse skal indlæres med tilfredsstillende resultat, hvilket vil sige at eleven kan udføre øvelsen fejlfrit mindst to gange efter hinanden. Øvelserne skal gennemføres i en rækkefølge der er pædagogisk for eleven, hvilket vil sige at elever hele tiden føres fra en lettere opgave til en vanskeligere.

 

Rækkefølgen ajourføres og findes i Undervisningsplanen (www.fstyr.dk) der gælder for underisning på lukket øvelsesplads.

 

Efter en kort instruktion befinder eleven sig alene i køretøjet og kørelæreren skal overvære eleverne forsvarligt. 

KØRETEKNISK ANLÆG

Formålet med undervisningen er at give eleven tilstrækkelig viden om de grundlæggende fysiske forhold der vedrører kørsel med bil og motorcykel, at de hjælper dem til at forstå betydningen af, at tilpasse hastighed og styring samt bremsning korrekt efter forholdene.

De køretekniske anlæg er perfekte til at give kommende trafikanter den nødvendige indsigt under trygge forhold i simulerede omgivelser og under vejledning af professionelle instruktører.

Øvelserne og rækkefølgen øvelserne skal indøves fremgår af Undervisningsplanen for bil og motorcykel. Det fremgår ligeledes af Undervisningsplanerne (www.fstyr.dk) hvornår øvelserne er indøvet i tilstrækkelig grad.

Undervisningen har til formål at give eleven nogen færdighed i at beherske bilen eller motorcyklen med moderat hastighed under kritiske forhold.

Øvelserne tilskynder på ingen måde kommende trafikanter til at køre hurtigere, men tværtimod give dem indsigt i hastighedens betydning for at kunne reagere hensigtsmæssigt i kritiske situationer og afværge den farlige situation.

Eleverne skal gennemføre mindst 4 lektioner på 45 minutter for bil og mindst 5 lektioner på 45 minutter for motorcykel på det køretekniske anlæg. 

På motorcykel gennemføres ikke øvelser på glatbane.

Kørelæreren skal under øvelserne samt til og frakørsel til øvelserne kunne overvåge eleverne forsvarligt.

På returvejen må ikke udføres øvelser.

Kørelæreren må højst være ansvarlig for 6 elever samtidig til bil og 3 elever samtidig til motorcykel.

EFTERUDANNELSE PÅ KØRETEKNISKE ANLÆG

Det fleste køretekniske anlæg tilbyder efteruddannelse af trafikanter både i bil og på motorcykel.

 

Kurserne er Individtilpassede – Køretøjstilpassede og Situationstilpassede og tilbydes til både private – virksomheder – klubber og institutioner.

 

Alder er i sig selv ingen hindring for at færdes sikkert i trafikken, men færdigheder skal vedligeholdes og opdateres. Antallet af ældre i trafikken vokser og faktisk er hver 3. Bilist eller motorcykelist i trafikken over 65 år. Denne udvikling bør vi som samfund være opmærksomme på.

 

Køreinstruktørerne på de køretekniske anlæg er eksperter i køreteknik samt de assistentsystemer rigtig mange nye biler og motorcykler indeholder og som hele tiden udvikles til stor gavn for trafiksikkerheden på vejene.

 

De køretekniske anlæg ønsker at der politisk skal vedtages et kursus 2 for kommende trafikanter samt at der indføres obligatorisk efteruddannelse af trafikanter med jævne mellemrum.

 

Kursus 1 har været obligatorisk siden 1992 men siden er der kommet rigtig meget nyt udstyr i og på moderne køretøjer som alle bør erhverve nøje kendskab til ligesom indsigt i risikoforhold og adfærd er vigtigt at forholde sig til på nye måder.

 

Vi ønsker også at etablere køretekniske klubber for de unge der har brug for fastholdelse og hjælp til at opnå den rette adfærd og holdning i trafikken.

Over 30
Anlæg

Dækker hele
Danmark

Stiftet i
2002

For bedre
Trafiksikkerhed

bottom of page