top of page
bogense-02.jpg

KTA har anlæg i hele Danmak

KØRETEKNISKE ANLÆG,
MANØVREBANER / LUKKET ØVELSESPLADSER

Find et anlæg i listen nedenfor

KØRETEKNISKE ANLÆG

Over 30
Anlæg

Dækker hele
Danmark

Stiftet i
2002

For bedre
Trafiksikkerhed

bottom of page